Polisa na życie nie jest popularna wśród Polaków. Posiada ją zaledwie 25% osób, podczas gdy np. ubezpieczenie komunikacyjne AC wykupuje niemal 50% rodaków. Czy to oznacza, że dla Polaków cenniejszy jest własny samochód niż bezpieczeństwo finansowe ich bliskich? Mając na uwadze dobro członków rodziny, warto pomyśleć o wykupieniu ubezpieczenia na życie. To opcja, która przynosi wiele korzyści.

Zdjęcie ilustracyjne /materiały prasowe /Materiały prasowe

Powodem, dla którego znacznie więcej Polaków decyduje się na ubezpieczenie AC niż na polisę na życie, wcale nie są kwestie finansowe. Kompleksowe i odpowiednio dobrane auto casco to wydatek rzędu nawet kilku tysięcy złotych rocznie - podobnie jak podstawowa polisa na życie. W tym przypadku chodzi o ryzyko wystąpienia zdarzenia - teoretycznie to uszkodzenie pojazdu jest bardziej prawdopodobne niż śmierć czy poważne zachorowanie, ale w praktyce to ta druga sytuacja niesie za sobą poważniejsze konsekwencje - w odniesieniu także do rodziny.

Polisa na życie - solidne zabezpieczenie finansowe bliskich

Główną korzyścią wynikającą z posiadania polisy na życie jest możliwość finansowego zabezpieczenia siebie i swoich bliskich w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych, np. śmierci, trwałej niezdolności do pracy, inwalidztwa. Są to sytuacje, które pojawiają się nagle i które mogą doprowadzić do poważnych kłopotów finansowych - szczególnie, jeśli zdarzenie losowe przydarzy się głównemu żywicielowi rodziny.

W ramach polisy na życie ubezpieczony lub jego bliscy (tzw. osoby uposażone) otrzymają od ubezpieczyciela finansową rekompensatę. Świadczenie pozwoli utrzymać rodzinie dotychczasowy (lub podobny) standard życia i zapobiec przejściowym kłopotom finansowym. Uzyskane w ten sposób pieniądze będzie można przeznaczyć nie tylko na bieżące utrzymanie, ale również spłatę zaciągniętych zobowiązań kredytowych, np. kredytu mieszkaniowego.

Pozostałe zalety polisy na życie

Chociaż zalety wynikające z posiadania polisy na życie koncentrują się przede wszystkim na korzyściach finansowych, warto się na nią zdecydować również z kilku innych powodów.

Forma spadku bez podatku

Świadczenie wypłacane w ramach polisy na życie nie podlega opodatkowaniu. Dlatego pieniądze przekazywane uposażonym mogą zostać potraktowane jako forma spadku, za którą urząd skarbowy nie pobierze podatków.

Aby było to możliwe, w momencie podpisywania umowy ubezpieczeniowej (lub w każdym innym okresie) ubezpieczony musi wskazać osobę uposażoną lub kilka osób uposażonych. Warto przy tym podkreślić, że nie musi to być najbliższa rodzina.

Środki z polisy nie podlegają zajęciom komorniczym

Czasami wystarczy chwila nieuwagi, której skutkiem jest trwały uszczerbek na zdrowiu uniemożliwiający kontynuowanie pracy. To z kolei może przyczynić się do utraty płynności finansowej - szczególnie, jeśli osoba poszkodowana jest głównym żywicielem rodziny. Wówczas kłopoty ze spłatą zobowiązań mogą skutkować zajęciami komorniczymi, co oznacza że każdy uzyskany dochód będzie przekazywany komornikowi - aż do momentu spłaty zadłużenia.

Wyjątek stanowią środki otrzymane od ubezpieczyciela w ramach posiadanej polisy. Wypłacone świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu i niezdolności do pracy pozwoli przywrócić równowagę finansową, zapobiegając kolejnym kłopotom. Dlatego już na etapie podpisywania umowy warto ustalić odpowiednio wysoką sumę ubezpieczenia - tak, by w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych móc spłacić ewentualne długi.

Pieniądze z polisy nie wchodzą w skład masy spadkowej

Świadczenie wypłacane po śmierci ubezpieczonego nie wchodzi w skład masy spadkowej. Oznacza to, że toczące się sądowe postępowanie spadkowe nie ma wpływu na wypłatę pieniędzy z polisy na życie. Otrzymuje je osoba uposażona wskazana w umowie ubezpieczeniowej.

Dzięki temu bliskie osoby mogą otrzymać natychmiastowe wsparcie finansowe - w przeciwieństwie do środków stanowiących masę spadkową. Niekiedy bowiem zdarza się, że procedury sądowe trwają miesiącami.

Jak wybrać polisę na życie, by osiągnąć duże korzyści?

Polisa sama w sobie to korzystne rozwiązanie, dzięki któremu można liczyć na finansowe wsparcie od ubezpieczyciela w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Warto jednak mieć świadomość, że nie każde ubezpieczenie jest w stanie zapewnić tak samo duże korzyści. Na co zatem zwracać uwagę, by zyskać jak najwięcej?

Rodzaj polisy

Warto dokładnie sprecyzować swoje potrzeby i oczekiwania, co ułatwi wybór między polisą ochronną a polisą ochronno-inwestycyjną. W obu przypadkach będzie można uzyskać świadczenie w razie śmierci i innych zdarzeń losowych, zaś tylko polisy inwestycyjne pozwolą na zgromadzenie dodatkowych środków z myślą o finansowej przyszłości, np. edukacji dzieci.

Suma ubezpieczenia

To od niej zależy wysokość wypłacanego świadczenia, dlatego musi być odpowiednio wysoka. Aby podjąć słuszną decyzję, należy przeanalizować swoje potrzeby finansowe, wziąć pod uwagę zobowiązania kredytowe i inne.

To, że polisa na życie przynosi wiele korzyści, nie podlega żadnej wątpliwości. Warto natomiast rozważyć poszczególne oferty ubezpieczycieli - tak, by podjąć najlepszą decyzję dopasowaną do potrzeb i oczekiwań zarówno ubezpieczonego, jak i jego bliskich.