Tylko co czwarte dziecko w Polsce spełnia zalecenia WHO dotyczące aktywności fizycznej, ćwicząc co najmniej godzinę dziennie - szacują eksperci. Według wyników testów sprawnościowych prowadzonych od 30 lat przez Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, chłopcy w wieku 10,5 lat są w stanie utrzymać się w zwisie na drążku prawie 8 sekund. To o prawie 4 sekundy krócej niż ich rówieśnicy w 2009 roku i o ponad 7 sekund krócej niż w 1999 roku.

/Pexels photo /Internet

Według najnowszych badań HBSC (Healt Behaviour in School-Aged Children) koordynowanych przez Instytut Matki i Dziecka, zaledwie 21 procent dziewcząt i 24 procent chłopców w wieku 11 lat podejmuje godzinną, zaplanowaną aktywność fizyczną każdego dnia, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.  

Nawet co piąty uczeń podstawówki nie chodzi na lekcje WF-u

Na podstawie badania przeprowadzonego w ramach projektu Aktywne Szkoły MultiSport wiemy, że do 20 procent uczniów szkół podstawowych nie bierze udziału w lekcjach wychowania fizycznego. W tej grupie 22 procent zwalnianych jest na prośbę rodziców. Aktywność fizyczna przy tak wielu pozytywnych skutkach dla organizmu, nie powinna być postrzegana jako przykry obowiązek, a realna inwestycja w zdrowie. Wierzymy, że nawyk ruchu powinien być budowany od najmłodszych lat. Z naszych doświadczeń wynika, że jest to możliwe, gdy proponowane formy ruchu są atrakcyjne dla dzieci - podkreśla Adam Radzki, pomysłodawca projektu Aktywne Szkoły MultiSport.  

Aktywność fizyczna wspiera rozwój psychofizyczny dzieci. Stymuluje prawidłowy rozwój układu kostnego i mięśniowego. Rozwija koordynację ruchową. Obniża ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych, takich jak cukrzyca typu II czy nadciśnienie tętnicze.  

Drugoklasiści z nieprawidłowym ciśnieniem

Tymczasem badania COSI (Europejski Projekt Monitorowania Otyłości) pokazały, że 31,2 proc. ośmiolatków w Polsce ma nadmierną masę ciała, a z otyłością zmaga się 12,7 proc. z nich. Co dziesiąty drugoklasista ma nieprawidłowe wartości ciśnienia tętniczego, a wskaźnik ten związany jest z poziomem nadwagi i otyłości. Aktywność fizyczna wspiera także pracę mózgu i zdolności poznawcze, czyli te, które odpowiadają za przyswajanie wiedzy.