Jednym z częstszych problemów ze wzrokiem mogą być choroby plamki żółtej. To bardzo ważna część siatkówki, która odpowiada za wiele funkcjonalności naszego wzroku. Poza specjalistycznymi badaniami i wizytami u okulisty, swój wzrok można badać codziennie. Sprawdź prosty test, dzięki któremu będziesz widzieć i wiedzieć więcej.

Zdjęcie ilustracyjne /Pexels photo /

Plamka żółta to centralna część siatkówki, która odpowiada za dobrą ostrość wzroku, poczucie kontrastu i widzenie barwne.

Choroby i zaburzenia plamki objawiają się upośledzeniem ostrości widzenia, postrzegania kolorów, złym poczuciem kontrastu, pomniejszeniem lub powiększeniem oglądanych przedmiotów lub falowaniem linii prostych. Może się też zmniejszyć nasze pole widzenia.

Uszkodzenie plamki może być związane z wiekiem, ale może też wynikać z urazów, toksycznego działania leków czy zapalenia siatkówki lub naczyniówki.

Żeby zbadać swój wzrok, można zrobić badanie ostrości, widzenia barwnego, poczucia kontrastu. Można też wykonać wziernikowanie dna oka, perymetrię czy badania elektrofizjologiczne.

Prostym testem umożliwiającym samokontrolę jest test Amslera, który można wykonywać nawet codziennie.

Instrukcja wykonania testu:

1. Jeżeli używasz okularów do czytania, załóż je przed wykonaniem testu,

2. Umieść siatkę w odległości ok. 30 cm od oka.

3. Spójrz na centralny, czarny punkt na siatce jednym okiem, zasłaniając drugie oko.

4. Koncentruj wzrok na centralnym punkcie siatki.

5. Oceń, czy wszystkie linie, które widzisz, pozostają liniami prostymi, czy wszystkie kwadraty mają taki sam rozmiar.

6. Powtórz test dla drugiego oka.

W przypadku zaburzeń widzenia linie proste ulegają wygięciu (falowaniu), kwadraciki mogą wydawać się powiększone lub pomniejszone, a część linii może przestać być widoczna. Jeżeli mamy takie objawy powinniśmy jak najszybciej zgłosić się do okulisty.

(ag)