Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent osób dorosłych. W jej rozpoznaniu pomaga tzw. Skala Depresji Becka. Jeśli jej wynik sugeruje występowanie objawów depresyjnych, koniecznie udaj się do psychologa lub psychiatry.

W każdym pytaniu wybierz tylko jedną odpowiedź, która najlepiej określa Twoje uczucia podczas ostatnich 7 dni. W przypadku wątpliwości, zadaj sobie pytanie: która z odpowiedzi jest najbliższa temu co czuję i myślę? Zapisz na kartce cyfry swoich odpowiedzi. Na końcu zsumuj wyniki. Będzie to jednocześnie wynik testu.

Skala Depresji Becka

Interpretacja wyników

Od 0 do 11 - brak depresji

Prawdopodobnie to tymczasowe pogorszenie nastroju, spowodowane bieżącymi wydarzeniami w Twoimżyciu. Jeśli przykre objawy będą utrzymywać się nadal, wykonaj ten test po 7 dniach i porównaj wyniki czynastępuje pogorszenie czy poprawa.

Od 12 do 19 - depresja łagodna

Wynik w tym przedziale wskazuje na potrzebę udania się do psychologa lub psychoterapeuty w celu dalszejdiagnostyki. Łagodne objawy depresyjne leczone są psychoterapią, bez konieczności włączaniafarmakoterapii. Psycholog/ psychoterapeuta w razie konieczności skieruje Cię do lekarza psychiatry.

Od 20 do 25 - depresja umiarkowana

Punktacja w tym przedziale sugeruje podjęcie szybkich działań i kontakt z psychologiem/psychoterapeutąlub psychiatrą. Istnieje prawdopodobieństwo włączenia leczenia farmakologicznego, przeciwdepresyjnegoprzez psychiatrę. Ważne aby oprócz działań farmakologicznych rozpocząć psychoterapię. To warunkujeskuteczne leczenie depresji.

Od 26 do 63 - depresja ciężka

Konieczne jest udanie się do lekarza psychiatry. To niebezpieczny stan dla zdrowia i życia, głównie gdypojawiają się myśli samobójcze. Psychoterapia jest bardziej intensywna. W niektórych przypadkach konicznejest leczenie szpitalne aby nie dopuścić do zagrożenia życia.