Pandemia koronawirusa ma negatywny wpływ na niemal wszystkie aktywne podmioty gospodarcze. Jak radzą z nią sobie przedstawiciele sektora MED, który odgrywa w jej trakcie kluczową rolę? Warto sięgnąć po wiarygodne dane.

Sektor medyczny: jakie podmioty zrzesza?

Myśląc o sektorze MED, zwykle kojarzymy go z podmiotami odpowiedzialnymi za kształtowanie systemu ochrony zdrowia, a więc m.in. ze szpitalami, przychodniami, ratownictwem medycznym czy fizjoterapią. Oczywiście organizacje tego typu odgrywają kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej i siłą rzeczy były najbardziej eksponowane podczas pandemii. Całość sektora medycznego jest jednak zdecydowanie bardziej rozbudowana, a sam w sobie staje się również coraz bardziej innowacyjny. Ważną rolę odgrywa w nim branża MED-TECH skupiona na opracowywaniu technologii medycznych zyskujących olbrzymie znaczenie we współczesnej medycynie. Oprócz tego sektor zrzesza także zdecydowanie więcej podmiotów, bez których jego funkcjonowanie i świadczenie usług zdrowotnych nie byłoby możliwe.

Branża MED w bazie firm

Wiarygodnych danych na temat kondycji sektora MED dostarcza baza firm ALEO.com. Obecnie w kategorii medycyna, farmacja i kosmetyki znajduje się 282 852 podmiotów. Wśród nich wyróżnić można między innymi 247 735 firm świadczących usługi medyczne, 14 409 specjalizujących się w lekach i produktach leczniczych, 11 900 dostarczających wyroby i artykuły medyczne i po 20 firm, które skupiają się na badaniach laboratoryjnych oraz sprzęcie laboratoryjnym. 

562 firmy zapewniają urządzenia, sprzęt medyczny i serwis. Jak widać, zakres ich działania jest bardzo szeroki. Usługi medyczne należą przy tym do jednej z najlepiej rozwiniętych branż w kraju, zajmując silną pozycję w gospodarce praktycznie każdego regionu. W znacznej mierze to dzięki ich stabilnej pozycji możliwe było także poradzenie sobie z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa.

Gabinety lekarskie i usługi medyczne

Z perspektywy pacjentów kluczową rolę odgrywa oczywiście dostępność profesjonalnej opieki medycznej, w tym przede wszystkim gabinetów lekarskich, usług pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, ale także fizjoterapeutów czy kosmetologów. Jak ten sektor prezentuje się w liczbach? 

W całym kraju znaleźć można 66174 firmy działające w branży specjalistycznych usługach lekarskich, 37 711 to natomiast lekarze ogólni. Nieco mniej jest przy tym lekarzy dentystów (33 593). Oprócz tego 32 352 firmy skupiają się na świadczeniu usług pielęgniarek i położnych, 23 479 fizjoterapii, a 10 128 pogotowia ratunkowego. Na rynku działają 2392 szpitale. Aż 36 253 podmioty specjalizują się w badaniach laboratoryjnych, a 5683 świadczy usługi paramedyczne.

Branża w okresie pandemii

Pozornie mogłoby się wydawać, że w czasie globalnej pandemii wzrosło zapotrzebowanie na różnego typu usługi medyczne, co przełożyło się pozytywnie na odnotowywane przez branżę zyski. Warto mieć jednak świadomość, że nie zawsze kształtowało się to w taki sposób. 

O ile znakomicie radziły sobie duże spółki, zwłaszcza z sektora MED-TECH, odpowiedzialne m.in. za rozwój technologii wspierających walkę z COVID-19, tak wiele mniejszych biznesów opierających się na bezpośrednim kontakcie z pacjentami musiało radzić sobie między innymi z wprowadzonymi przez rząd ograniczeniami i lockdownem. Baza firm dostarcza ciekawych informacji również na temat ich kondycji.

Gabinety dentystyczne: jak poradziły sobie z pandemią?

Opieka dentystyczna - w znacznym stopniu zdominowana przez prywatne działalności gospodarcze - poważnie ucierpiała w okresie pandemii, zwłaszcza jej pierwszej fali. Świadczenie usług było utrudnione przez wprowadzane przez rząd regulacje oraz obawy znacznej części pacjentów dotyczące możliwości potencjalnego narażenia się na zakażenie koronawirusem. 

W związku z tym już w marcu 2020 roku doszło do 698 zawieszeń lub zamknięć, a w kwietniu nadal odnotowywano ich stosunkowo sporo - na ten krok zdecydowało się 278 przedsiębiorców. W następnych miesiącach fala wznowień przybierała jednak na sile i w maju oraz czerwcu było ich więcej od zawieszeń lub likwidacji.

Niestety już w okresie wakacyjnym saldo było ujemne, a w grudniu 2020 roku złożono 179 wniosków o zawieszenie lub likwidację gabinetu dentystycznego. Nie najlepsze nastroje przełożyły się także na znaczną liczbę zawieszeń lub zamknięć w trakcie wakacji 2021 roku oraz pod jego koniec. Tylko w grudniu zniknęły kolejne 183 gabinety dentystyczne.

Wyzwania przed fizjoterapeutami

Podobne problemy dotknęły również fizjoterapeutów. Zwłaszcza w początkowym okresie, na początku 2020 roku, gabinety musiały mierzyć się ze zdecydowanie mniejszą liczbą pacjentów oraz ograniczeniami w działalności nakładanymi przez rząd. 

Tylko w marcu doszło do 820 zawieszeń lub likwidacji, ujemne saldo utrzymało się także w kwietniu, kiedy na ten krok zdecydowało się 382 przedsiębiorców. Jedynie w maju liczba wznowień (340) była wyższa od liczby zawieszeń lub likwidacji (86). W następnym okresie z gospodarczej mapy kraju ubywało co miesiąc kilkadziesiąt przedsiębiorstw skupionych na fizjoterapii.