Pandemia koronawirusa spowodowała rosnące zainteresowanie spółkami medycznymi i koncernami farmaceutycznymi, które stoją na pierwszej linii frontu, jeśli chodzi o walkę z COVID-19 na całym świecie.

Zwyczajni obywatele przekonali się, jak ważna jest sprawna służba zdrowia oraz skuteczne terapie, pozwalające na wyleczenie się z zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Analitycy dostrzegają ogromne zainteresowanie inwestorów branżą medyczną i spółkami akcyjnymi, które w jej ramach funkcjonują. Jakie spółki będą odpowiednie do podjęcia inwestycji w branżę medyczną (sprawdź: www.xtb.com/pl/inwestowanie-w-spolki-gieldowe-kb)?

Akcje największych spółek medycznych i farmaceutycznych

Na świecie nie brakuje potężnych koncernów zajmujących ważne miejsce w branży medycznej. Pozwalają one wypracować pożądaną, wysoką stopę zwrotu z inwestycji także polskim inwestorom. Wystarczy tylko wybrać odpowiedniego brokera, który oferuje usługi maklerskie na rynkach zagranicznych, a nie ogranicza się tylko do rynku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na NYSE, czyli nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych, notowane są takie koncerny jak Johnson&Johnson czy Pfizer. Obie zajmują ważne miejsce w branży medycznej, zwłaszcza , że zaoferowały skuteczne i bezpieczne szczepionki na koronawirusa.

Pfizer jest największym koncernem farmaceutycznym w skali światowej, który może pochwalić się długą historią działalności. Został założony już w 1849 roku i zatrudnia około 100 tys. pracowników. Ma oddziały na całym świecie, ale jego siedziba mieści się w Nowym Jorku.

Patrząc na wykres kursu akcji spółki Pfizer wyraźnie widoczne są trendy wzrostowe, jak ten trwający od 1994 do 1999 roku. Akcje Pfizera zdrożały wówczas z poziomu 4,5 dolara amerykańskiego do poziomu 50,04 dolara.

Johnson&Johnson jest drugą największą spółką farmaceutyczną w USA, która została założona w 1886 roku. Prócz produkcji i opracowywania nowych formuł dla leków, produkuje produkty pielęgnacyjne i higieny osobistej czy medykamenty dostępne bez recepty. Jej akcje notowane są na giełdzie NYSE. Akcje spółki znacznie zdrożały na przestrzeni ostatniego roku - od października 2020 roku do października 2021 roku. 29 października 2020 roku wyceniano je na 143 dolary, a w sierpniu 2021 roku na niemal 180 dolarów. Później nieznacznie obniżył się ich kurs, ale nadal pozostaje na poziomie mniej więcej 164 dolarów.

Kolejnymi spółkami z branży medycznej, które z pewnością pomogą w korzystnym inwestowaniu środków finansowych w ich akcje, są akcje spółki Merc - niemieckiego przedsiębiorstwa farmaceutycznego, które powstało w 1668 roku, czy też akcje Abbott Laboratories, czyli amerykańskiego przedsiębiorstwa medycznego założonego w 1888 roku, które zasłynęło z tego, że stworzyło tester na wirusa HIV. Na całym świecie, w tym również i w Polsce jest wiele spółek akcyjnych farmaceutycznych i medycznych, którymi warto zainteresować się przy inwestowaniu pieniędzy.

Inwestowanie bezpośrednio w akcje czy w fundusze?

Najprostszą metodą prowadzenia inwestycji w branży medycznej na giełdzie papierów wartościowych jest zawarcie umowy z domem maklerskim i zlecanie nabywania lub zbywania akcji wybranych spółek (więcej informacji znajdziesz w XTB). Jeśli inwestora interesują spółki notowane na zagranicznych giełdach, musi zawrzeć umowę z takim domem maklerskim, który oferuje swoje usługi i handel akcjami na zagranicznych giełdach. Liczyć się trzeba przy tym z tym, że za dostęp do takich rynków naliczy sobie dosyć wysokie prowizje za transakcje. Warto skonfrontować i porównać ze sobą oferty także zagranicznych domów maklerskich, oferujących międzynarodowy dostęp do rynków akcji, gdzie prowizje bywają niższe.

Innym sposobem jest inwestowanie w pakiet akcji medycznych z wykorzystaniem jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, czy skorzystanie z kontraktów CFD (kontraktów na różnice kursowe) na akcje największych spółek medycznych. Rynek CFD jest rynkiem pozagiełdowym, a kontrakty te naśladują ruch kursu instrumentu bazowego, w tym wypadku cen akcji spółek farmaceutycznych czy medycznych.