Spółka Centrum Dializa, której w marcu NFZ wypowiedział umowę na świadczenie usług w szpitalu w Pszczynie, zawiesza działalność tej placówki - poinformował rzecznik spółki Witold Jajszczok. Powiat pszczyński chce w trybie natychmiastowym przejąć szpital i zapewnić jego nieprzerwaną działalność - oświadczył starosta Paweł Sadza.

Zdjęcie ilustracyjne /Karolina Michalik /RMF FM

Jak powiedział Witold Jajszczok, decyzja o zawieszeniu działalności placówki to konsekwencja braku personelu, który umożliwiałby jej dalsze prowadzenie. Pracownicy masowo zrezygnowali z pracy, nie chcąc czekać w niepewności. Mieliśmy nadzieję, że poprowadzimy szpital do końca miesiąca, ale nie udało się - stwierdził.

Jajszczok zapowiedział, że w związku z zawieszeniem działalności szpitala około 20 pacjentów zostanie przeniesionych do innych placówek. Stanowczo zaprzeczyło temu starostwo. Personel medyczny poinformował starostę pszczyńskiego, że nie odejdzie od łóżek pacjentów - podało.

Władze samorządowe zaprzeczają też, że powodem decyzji dyrekcji szpitala o zaprzestaniu jego działalności i przeniesieniu pacjentów jest brak lekarzy i pielęgniarek. Jesteśmy po rozmowie z ordynatorami, oddziałowymi i pracownikami pogotowia, którzy stanowczo i jednoznacznie zadeklarowali, że nie odejdą od łóżek pacjentów. Grafiki są w pełni obsadzone i nie ma potrzeby ewakuacji pacjentów - powiedział Sadza.

Gdzie trafią pieniądze z NFZ?

O rozwiązaniu umowy na świadczenie wszystkich rodzajów i zakresów usług ze szpitalem w Pszczynie, prowadzonym przez spółkę Centrum Dializa z Sosnowca, śląski oddział NFZ informował 20 marca. Umowę rozwiązano z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, co oznacza brak kontraktu od 1 lipca. NFZ zapowiedział, że od tej daty przekaże pieniądze na leczenie pacjentów z powiatu pszczyńskiego szpitalom w Bielsku-Białej, Żorach, Tychach i Mikołowie.

W trosce o życie i zdrowie pacjentów powiat pszczyński jest w stanie w trybie natychmiastowym przejąć prowadzenie pszczyńskiego szpitala - zadeklarował Sadza w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej.

Starosta poinformował dyrektora śląskiego NFZ, że powiat jest gotowy na przejęcie pacjentów w trybie natychmiastowym i dalsze nieprzerwane prowadzenie szpitala. Chcemy zapewnić pacjentom opiekę medyczną przez wykwalifikowany personel, który wyraził chęć pracy w szpitalu prowadzonym przez powiat pszczyński. Czekamy na decyzję dyrektora NFZ w tej sprawie - podał Sadza.

Kilka tygodni temu powiat poinformował, że rozpoczął już inwestycje przed spodziewanym przejęciem szpitala. Na remonty, zakup sprzętu i przygotowanie do prowadzenia placówki przeznaczył 4,8 mln zł (łącznie w tym roku samorząd deklaruje wydanie na stary publiczny i na nowy szpital 6,34 mln zł). W związku z decyzją NFZ powiat już wcześniej rozwiązał umowę dzierżawy szpitala z Centrum Dializa (także z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia - do 30 czerwca).

Starostwo wyraziło chęć przejęcia placówki

Starostwo podjęło starania, aby od 1 lipca uzyskać kontrakt na leczenie pacjentów i zapewnić mieszkańcom nieprzerwany dostęp do świadczeń. Do rejestru wojewody została już wpisana nowa jednostka organizacyjna - Szpital Powiatowy w Pszczynie - jako podmiot wykonujący działalność leczniczą. Po rozwiązaniu umowy do Starostwa Powiatowego w Pszczynie wpłynęło wiele oświadczeń pracowników pszczyńskiego szpitala, którzy zadeklarowali chęć kontynuowania pracy w placówce, prowadzonej przez jednostkę podlegającą powiatowi.

Spółka Centrum Dializa jeszcze w marcu informowała, że kontrakt został wypowiedziany przez NFZ zgodnie z przewidzianym w nim trybem, nie ma możliwości odwołania od tej decyzji, jednak w ocenie jej przedstawicieli nie było podstaw do rozwiązania umowy.

Rozwiązując umowę, śląski oddział NFZ informował m.in., że przez ostanie 10 lat szpital w Pszczynie był kontrolowany 16 razy i za każdym razem wykazywano nieprawidłowości. Ostatnia kontrola, przeprowadzona od 12 czerwca do 25 sierpnia 2017 r., wykazała, że szpital w Pszczynie nie wykonał części zaleceń po kontroli z 2016 r. Tamta zaś zakończyła się nałożeniem na szpital wysokiej kary - ponad 1,1 mln zł - i wezwaniem do usunięcia nieprawidłowości. Niezastosowanie się do tych zaleceń oznaczało, że szpital nadal narusza treść umowy i przepisy. Nałożono więc kolejną karę - 0,5 mln zł.

Śląski NFZ wezwał okoliczne szpitale do przejęcia pacjentów z Pszczyny

Dyrekcja śląskiego oddziału NFZ wystosowała komunikat do wszystkich szpitali w promieniu 25 km od Pszczyny z prośbą o udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy w przejmowaniu pacjentów szpitala w tym mieście, wymagających dalszej hospitalizacji.

Dyrektor śląskiego NFZ Jerzy Szafranowicz odniósł się także do pisma starosty pszczyńskiego z 12 czerwca 2018 r., który wyraził wolę "przejęcia kontraktu w trybie natychmiastowym". Wyjaśnił, że z uwagi na trwającą umowę z Centrum Dializa nie ma prawnych możliwości przekazania kontraktu w trybie natychmiastowym na podstawie jednostronnego oświadczenia woli dyrektora śląskiego oddziału wojewódzkiego NFZ. Trwają postępowania konkursowe na udzielanie od 1 lipca 2018 r. świadczeń opieki zdrowotnej w zakresach świadczonych przez Centrum Dializa w powiecie pszczyńskim.

(ł)