Symulowanych pacjentów poszukuje Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. Chodzi o osoby, które „zagrają” chorych podczas zajęć oraz wezmą udział w egzaminach dla studentów. "Symulatory są bardzo przydatne w nauce, ale pewnych umiejętności najlepiej nauczyć się w kontakcie z żywym człowiekiem" – podkreśla rzeczniczka SUM Agata Kalafarska-Winkler.

zdj. ilustracyjne /Marcin Czarnobilski /Grafika RMF FM

Wybrane osoby mają pomóc przyszłym medykom w rozwijaniu kompetencji medycznych i komunikacyjnych. Odgrywane z ich udziałem sytuacje kliniczne pozwolą kształtować takie umiejętności, jak budowanie dobrej relacji z pacjentem, zbieranie wywiadu, przekazywanie trudnych informacji, prowadzenie diagnostyki.

Uniwersytet dysponuje już Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej w Katowicach. Powstają kolejne dwa - w Katowicach i Zabrzu. Symulatory są bardzo przydatne w nauce, ale pewnych umiejętności najlepiej nauczyć się w kontakcie z żywym człowiekiem" - tłumaczy Agata Kalafarska-Winkler rzeczniczka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Pacjent symulowany w ramach nauczania na kierunkach medycznych po odpowiednim przeszkoleniu będzie symulować pewne jednostki chorobowe . Zadaniem studentów będzie w szczególności wywiad z tym pacjentem i na tej podstawie postawienie jakiejś diagnozy - mówi w rozmowie z RMF FM Adam Ubych z CDiSM

Uczelnia chce zatrudnić osoby, które potrafią realistycznie odtworzyć historię przebiegu choroby, naśladując fizyczne objawy i emocjonalne reakcje prawdziwego pacjenta.

Osoby, z którymi SUM podejmie współpracę, wezmą udział w 20-godzinnym szkoleniu prowadzonym przez lekarzy i psychologa, by samodzielnie mogły odgrywać zachowania, objawy czy reakcje emocjonalne pacjentów bądź członków rodziny chorego. Potem będą wchodzić w swoją rolę w oparciu o wcześniej przygotowany scenariusz. Mogą liczyć na umowę-zlecenie i wynagrodzenie.

Uczelnia zaprasza do współpracy osoby, które ukończyły 18 lat, mają co najmniej średnie wykształcenie i zamiłowania aktorskie. Powinny to być osoby empatyczne, lubiące kontakt z młodymi ludźmi i pracę w zespole, dyspozycyjne oraz otwarte na rozwój. Muszą każdorazowo opanować rolę zgodnie ze scenariuszem, ale też reagować w sposób kreatywny, stosownie do sytuacji i potrzeb sesji symulacyjnej. Pożądane są też takie cechy, jak wyrozumiałość i cierpliwość podczas wywiadu i diagnoz prowadzonych przez studentów.

(mc)