Przemoc fizyczna, pomówienia i obelgi, to tylko niektóre formy przemocy, których doświadczają w swojej pracy lekarze ze strony pacjentów. Jest najnowszy raport na temat nieodpowiednich zachowań pacjentów wobec doktorów. Co jeszcze z niego wynika?

Zdjęcie ilustracyjne /Pexels photo /

Dwie trzecie lekarzy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przynajmniej raz doświadczyło osobiście nieodpowiednich zachowań ze strony pacjentów. Im lekarz jest młodszy, tym częściej spotyka się z przykrym zachowaniem. W grupie lekarzy ze stażem poniżej 10 lat aż 82 proc. badanych doświadczyło takich sytuacji. W przypadku lekarzy ze stażem trzydziestoletnim i dłuższym odsetek spada do poziomu 54 procent.

Wyjaśnienia mogą być dwa i się nie wykluczają. Po pierwsze, młody wiek może ośmielać część pacjentów do traktowania lekarza z góry, na przykład do prób wymuszania pożądanych przez pacjenta decyzji terapeutycznych (skierowanie na określone badania, wypisanie konkretnych leków, wystawienie zaświadczenia). Wobec starszego, doświadczonego lekarza pacjent może być "mniej awanturujący się" z szacunku do przysłowiowych siwych włosów lub - tytułu specjalisty. Po drugie, młodzi lekarze mogą być bardziej podatni na krytykę, a starsi są bardziej gruboskórni i w swojej praktyce lekarskiej nie zwracają uwagi na niewłaściwe zachowania pacjentów

Dentyści mają mniej problemów

Na przemoc ze strony pacjentów skarży się 72 proc. lekarzy i 50 proc. dentystów. To dość znacząca różnica. Może ona wynikać z tego, że pacjenci z lekarzami spotykają się częściej w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej, a z dentystami w ramach prywatnej praktyki. W drugim przypadku czas oczekiwania jest mniejszy, standard może być wyższy i występuje mniej potencjalnych sytuacji konfliktowych.

Czym może być przemoc?

Najczęstszą formą niewłaściwego zachowania pacjentów jest próba wymuszania określonego postępowania medycznego (37 proc. lekarzy tego doświadczyło). Drugą formą przemocy były niestosowne komentarze ze strony pacjentów. W gabinetach padają określenia typu: "Czego pana/panią uczyli na studiach?", albo "Nie wiesz kim ja jestem!". Najrzadszą formą niewłaściwego zachowania jest przemoc fizyczna.

Najczęściej z nieodpowiednim zachowaniem lekarze spotykają się w publicznych zakładach zdrowotnych, a w szczególności na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych. Nie brakuje też przemocy w ambulatoriach.

Lekarzu, zwróć zapłatę!

Pacjenci nie ograniczają się do słów. Od 12 proc. lekarzy, przede wszystkim dentystów, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających badanie, pacjenci zażądali zwrotu pieniędzy zapłaconych za wykonane świadczenie zdrowotne. Ponad połowa badanych, wobec których wysunięto żądania zadeklarowała, że sytuacja taka miała miejsce raz w ciągu roku, ale więcej niż co czwarty lekarz przyznał, że miał taką sytuację dwa razy. Najczęściej roszczenia wysuwają sami pacjenci (63 proc.).

źródło: Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku
(ag)