Nikt z nas nie jest w stanie przewidzieć, czy w przeciągu najbliższego roku lub kilku lat nie ulegnie poważnemu wypadkowi. Nieszczęśliwe wypadki zdarzają się zarówno w pracy, jak i w domu czy na drodze. Konsekwencje tych wypadków mogą mieć ogromny wpływ na nasze życie.

Właśnie dlatego dobrym rozwiązaniem jest ubezpieczenie na życie, które dodatkowo zabezpieczy nas na wystąpienie nieszczęśliwych wypadków. Możemy zyskać naprawdę sporo, jednak musimy wiedzieć wcześniej - jak dokonać dobrego wyboru. Firm ubezpieczeniowych, jak również ich ofert - jest na polskim rynku ubezpieczeniowym naprawdę dużo, przez co wybór odpowiedniego produktu ochronnego może nie być prostym. Ochrona podstawowa i rozszerzona

Możliwości ubezpieczenia na życie jest mnóstwo - nie tylko w kwestii zakresu ochrony, ale rodzajów ubezpieczeń jest sporo: ubezpieczenie indywidualne, grupowe, ubezpieczenie rodzinne, inwestycyjne, czy również ochrona dla naszych dzieci, jak polisa NNW czy polisa posagowa. Już na początku wyboru ubezpieczenia można się zgubić.

Bez względu na to - jakie ubezpieczenie na życie wybierzemy - zawsze mamy możliwość wyboru spośród wariantu podstawowego i rozszerzonego.

Opcja podstawowa - to ochrona dotycząca życia oraz niezdolności do pracy, co oznacza, że tylko w tych dwóch sytuacjach ubezpieczyciel wypłaci należne odszkodowanie.

W sytuacji, gdy zależy nam na ochronie od nieszczęśliwych wypadków - musimy zdecydować się na umowę dodatkową, która zagwarantuje nam taką ochronę. Umowy dodatkowe nie kosztują zbyt wiele - zwykle podnoszą cenę składki podstawowej o kilkanaście lub kilkadziesiąt złotych, ale w ramach umowy dodatkowej zyskać możemy naprawdę dużo.

Ochrona od nieszczęśliwych wypadków może zapewnić nam, jako ubezpieczonym przede wszystkim wsparcie finansowe, ale również pomoc z zakresu assistance. Warto więc zwrócić uwagę podczas wyboru ubezpieczenia - czy ubezpieczyciel oferuje obie te opcje.

Ochrona od nieszczęśliwych wypadków - zgon

Na początek - ubezpieczyciel rozróżnia zgon osoby ubezpieczonej na podstawie jego przyczyny. W przypadku, gdy do zgonu dojdzie wskutek przyczyn naturalnych - bliscy mogą otrzymać określoną w umowie kwotę lub po prostu 100% ustalonej sumy ubezpieczenia.

W przypadku, gdy do zgonu dojdzie wskutek nieszczęśliwego wypadku - kwota sumy ubezpieczenia może ulec podwojeniu, co oznacza, że bliscy otrzymają 200% sumy ubezpieczenia.

W sytuacji, gdy do zgonu dojdzie wskutek nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego - rodzina może liczyć nawet na 300% sumy ubezpieczenia, czyli potrójną wartość polisy. Przykładowo - gdy ubezpieczony posiada polisę na kwotę w wysokości 100 000 zł - za zgon z tytułu nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego, rodzina otrzyma świadczenie w wysokości 300 000 zł, natomiast, gdy suma ubezpieczenia polisy wynosiła 300 000 zł - bliscy mogą otrzymać kwotę blisko 1 mln zł. Ochrona od nieszczęśliwych wypadków znacząco zatem wpływa na wypłacane świadczenie.

Ochrona od nieszczęśliwych wypadków - świadczenia

Polisa nie obejmuje jedynie zgonu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, ale również świadczenie z tytułu uszczerbku powstałego po nieszczęśliwym wypadku.

Ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia czyli dokumencie OWU powinien zawrzeć dokładną tabelę z określeniem wysokości procentowej należnej za konkretny uszczerbek. Procent dotyczy kwoty maksymalnej sumy ubezpieczenia.

Jeśli zatem ubezpieczymy się np. na kwotę 100 000 zł, w przypadku gdy uszczerbek na zdrowiu zostanie ustalony jako 10% - możemy otrzymać odszkodowanie w wysokości 10 000 zł. Kwotę przeznaczyć możemy na dowolny cel - zarówno leczenie, rehabilitację jak i cokolwiek innego.

Ważna jest również ochrona z zakresu assistance, o czym warto tutaj wspomnieć. Ochrona ta jest oczywiście uzależniona od wybranej przez nas oferty, jednak do najczęściej oferowanych rozwiązań zaliczyć możemy:

·         Całodobową infolinię medyczną,

·         Transport medyczny,

·         Rehabilitację,

·         Dowóz niezbędnych leków,

·         Wizytę domową lekarza lub pielęgniarki,

·         Wsparcie psychologa,

·         Pomoc domową po hospitalizacji.

Dlaczego ta pomoc jest tak ważna? Nie jesteśmy w stanie przewidzieć - jaki nieszczęśliwy wypadek spotka nas w przyszłości. Zdarzenie, które będzie nas dotyczyć może wymagać transportu medycznego lub pilnej informacji lekarskiej - jak postępować. Skutki wypadku mogą spowodować potrzebę wsparcia psychologa czy konieczność rehabilitacji - tutaj wspomóc może nas właśnie ubezpieczyciel. Dlatego warto zwrócić uwagę czy znaleziona przez nas oferta ubezpieczenia - oferuje również pomoc tego rodzaju.

Gdzie znajdziemy dobre ubezpieczenie na życie

Najlepiej szukać polisy na życie na stronach, które w całości poświęcone są tematyce ubezpieczeniowej. Dzięki nim poznamy zarówno wiele różnych ofert, towarzystw ubezpieczeniowych, ale dowiemy się także - jak poszczególne oferty są oceniane przez specjalistów w branży ubezpieczeniowej.

Dobrym rozwiązaniem będzie, jeśli zdecydujemy się na ubezpieczenie na życie w rankomat.pl, gdzie znaleźć możemy nie tylko ranking ubezpieczeniowy, który pomoże nam znaleźć odpowiednią polisę na życie, ale również kalkulator ubezpieczeniowy - z którego pomocą obliczyć możemy wysokość składki zanim zdecydujemy się na zakup ubezpieczenia.

Pamiętajmy o sprawdzaniu warunków umowy

Dokładnie zapoznanie się z umową przed jej podpisaniem - zdaje się być oczywistością, jednak wciąż wielu z nas traktuje to pobieżnie.

Trudno się dziwić - umowy ubezpieczeniowe potrafią być naprawdę obszerne i trudno je przeczytać podczas spotkania w celu podpisania umowy. Warto jednak zwrócić uwagę na dwie ważne kwestie związane z wybraną przez nas polisą. Są to karencja i wyłączenia odpowiedzialności.

Karencja - jest to czas pomiędzy zawarciem umowy, a rozpoczęciem ochrony w danym zakresie. Często wydaje nam się, że z dniem podpisania umowy otrzymujemy pełną ochronę już następnego dnia. Tak się jednak nie dzieje - jeśli do wypadku lub poważnego zachorowania dojdzie np. w pierwszym miesiącu trwania umowy - ubezpieczyciel może nie wypłacić nam należnego świadczenia. Sprawdźmy zatem jaki czas karencji obowiązuje w naszym ubezpieczeniu.

Zwróćmy również uwagę na wyłączenia odpowiedzialność - czyli okoliczności zdarzeń ubezpieczeniowych, w których ubezpieczyciel również ma prawo nie wypłacić nam odszkodowania. Są to najczęściej zdarzenia ryzykowne, podejmowane świadomie na własną niekorzyść. Jeśli zatem doznamy uszczerbku na zdrowiu podczas bójki lub prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu - możemy mieć pewność, że ubezpieczyciel nie będzie chciał wypłacić nam świadczenia.

Przed zakupem polisy na życie warto sprawdzić w OWU - jakie wyłączenia odpowiedzialności stosuje wybrane przez nas towarzystwo ubezpieczeniowe. Zdarzenia te są zwykle bardzo precyzyjnie określone, co daje nam wiedzę o tym, jakich sytuacji w przyszłości unikać.