Po interwencji reporterów RMF FM lekarze i pielęgniarki w szpitalach i przychodniach specjalistycznych w całej Polsce będą musieli przyjść do pracy 12 listopada. Ich ustawa o dniu wolnym nie obejmie.

Zgodnie z projektem dzień 12 listopada 2018 r. ma być uroczystym świętem narodowym oraz dniem wolnym od pracy. 

"W dniu 12 listopada nie obowiązują zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele oraz święta, o których mowa w ustawie z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni" - tak zapis znalazł się w projekcie ustawy. Nie uwzględniono w nim jednak potrzeb pacjentów.

Jak ujawniliśmy w RMF FM, gdyby ustawa weszła w życie w niezmienionym kształcie - trzeba byłoby odwołać nawet 300 tysięcy zaplanowanych wizyt i kilka tysięcy operacji i zabiegów.

Politycy partii rządzącej wzięli to pod uwagę, wprowadzili do projektu poprawkę dotyczącą szpitali i przychodni, choć nikt w Prawie i Sprawiedliwości nie przyzna, że nie pomyślano o pacjentach zapisanych do lekarza.

Przez cały proces legislacyjny poddajemy naszą pracę refleksji - przyznała po decyzji o wprowadzeniu poprawki Elżbieta Kruk. 

Przed przystąpieniem do głosowania nad projektem projektu ustawy o święcie narodowym z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości poseł PiS Piotr Babinetz złożył trzy poprawki. Oprócz tej dotyczącej opieki medycznej dwie pozostałe poprawki mają charakter redakcyjny.

Projekt ustawy został złożony do Sejmu przez posłów PiS w poniedziałek. Zgodnie z nim 12 listopada 2018 r. ma być uroczystym świętem narodowym i dniem wolnym od pracy.

(nm)