O stworzenie rejestrów leczenia chorób onkologicznych apelują do Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Finansów pacjenci. Pięćdziesiąt organizacji wspierających chorych na nowotwory złożyło w Ministerstwie Zdrowia petycję w tej sprawie. Według organizacji pacjentów, bez rejestrów monitorowanie skuteczności działań rządu oraz sposobu wydatkowania pieniędzy polskich podatników jest niemożliwe. Domagają się również odejścia od systemu opartego o finansowanie świadczeń, w kierunku przejrzystego powiązania wynagrodzenia z efektywnością leczenia i publicznego dostępu do informacji o jakości opieki w poszczególnych ośrodkach oraz regionach.

zdjęcie ilustracyjne /Karolina Michalik /RMF24

Pacjenci oczekują takiego zorganizowania systemu, by skuteczność leczenia dominowała nad jego ceną. Obecnie Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia nie sprawdzają czy diagnostyka i leczenie chorych przebiega z korzyścią dla pacjenta. System jest oparty o płatność za świadczenie. Ośrodek sprawozdaje liczbę wykonanych procedur i otrzymuje za nie pieniądze. Niewiele zmieniła w onkologii ustawa o tzw. sieci szpitali, ponieważ ryczałt w ośrodkach onkologicznych jest bardzo niewielki. Obie instytucje nie wiedzą również czy wykonanie danego świadczenia było uzasadnione. Rząd z kolei nie ma narzędzi, aby udowodnić, że podejmowane przez niego inicjatywy faktycznie mają sens - czytamy w piśmie przygotowanym przez organizacje pacjentów.

Głównym powodem obecnej sytuacji jest brak rejestrów medycznych, umożliwiających wprowadzenie kontroli jakości oraz efektywności udzielanej opieki. Rezultatem tej sytuacji jest system oparty o płatność za świadczenie, gdzie ważniejsze od uzyskania zdrowia chorego, jest jego leczenie. Co więcej nawet w sytuacji podjęcia decyzji o radykalnym i skokowym wzroście nakładów na system opieki onkologicznej (jak również każdą inną dziedzinę medycyny), nie ma żadnej możliwości monitorowania wydatkowania ciężko zarobionych pieniędzy polskich podatników - czytamy w liście wysłanym do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

Organizacje apelują o przeznaczenie środków z budżetu państwa na 2018 r. na wdrożenie systemu rejestrów medycznych w dziedzinie onkologii. Do apelu załączyły uzgodniony projekt, który pokazuje, że wydatki na ten cel wyniosłyby 28 mln zł przez siedem lat. To mniej niż jedna tysięczna rocznego budżetu polskiej onkologii. 

Niewielka inwestycja może przynieść globalne efekty 

To przywróciłoby nieznane dotychczas pojęcia odpowiedzialności oraz mierzalnego sukcesu. Uprzejmie prosimy o przychylenie się do naszej prośby. Nie pamiętamy sytuacji, w której tak niewielka inwestycja mogłaby przynieść globalne pozytywne efekty dla zmiany rzeczywistości systemu ochrony zdrowia. Polscy obywatele zasługują na możliwość porównania efektywności opieki w poszczególnych ośrodkach, zaś Narodowy Fundusz Zdrowia - płacenie w zamian za uzyskiwany efekt kliniczny - czytamy dalej w liście do ministra.

Zgodnie z procedurą, w najbliższych tygodniach poszczególne ministerstwa będą pracowały nad projektem ustawy budżetowej na 2019 r. Organizacje pacjentów liczą, 
że odpowiednie zapisy pojawią się już na etapie projektu. Kopia apelu została przesłana do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Prezydenta, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Sejmu, Senatu, Najwyższej Izby Kontroli oraz instytucji publicznych potencjalnie odpowiedzialnych za wdrażanie system rejestrów medycznych.

(mch)