Co najmniej sześć specjalistycznych porad w ciągu roku oraz stała opieka lekarza urologa - takie nowości wprowadza kompleksowa opieka nad pacjentami z nowotworem pęcherza moczowego. Rocznie taką diagnozę w Polsce słyszy 8 tysięcy osób. Pilotaż nowego, adresowanego do nich świadczenia - czyli przygotowanego między innymi przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne oraz Fundację "Eksperci dla zdrowia" projektu kompleksowej opieki - ma rozpocząć się w październiku. Zielone światło dał już prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zdjęcie ilustracyjne /Karolina Michalik /RMF FM

Urologia jest dyscypliną chirurgii, u podstaw której leży diagnostyka i leczenie chorych na nieprawidłowości układu moczowego. Dominującą grupę pacjentów stanowią chorzy na raka. To 80 procent trafiających do naszych gabinetów. Z analiz przeprowadzonych przez najpoważniejsze instytucje urologiczne na świecie wynika, że specjalista narządowy, jakim jest urolog, uzyskuje lepsze wyniki leczenia chorych dotkniętych rakiem. Urolog dysponuje bowiem nie tylko pełnym spektrum metod diagnostycznych, ale także potencjałem chirurgicznym umożliwiającym pełne wyleczenie większości chorych, a u pozostałego odsetka wydłużenie czasu do progresji choroby w dobrej kondycji, czyli przedłużenie życia pacjenta. Rak pęcherza moczowego stanowi drugi co do częstości występowania nowotwór urologiczny, a jego bezwzględny przebieg, a jest to choroba śmiertelna, powinien pozostawać pod kontrolą lekarza urologa - przekonuje w rozmowie z RMF FM profesor Piotr Chłosta, prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego i jeden z autorów projektu nowego świadczenia. 

Świadczenie zawiera trzy moduły. Pierwszy z nich to leczenie zabiegowe, ustalenie indywidualnego planu leczenia oraz wizyta koordynująca (kontrolna). Drugi to rehabilitacja realizowana według indywidualnego planu. Trzeci moduł to urologiczna opieka specjalistyczna zakładająca co najmniej 6 porad specjalistycznych w ciągu roku od momentu rozpoczęcia realizacji świadczenia, w ramach której pacjenci powinni mieć możliwość uzyskania porady we wszystkie dni tygodnia, jeżeli wynika to z planu opieki nad nim, w oddziale szpitalnym o profilu urologicznym. 

Onkolodzy też biorą udział w leczeniu

Autorzy projektu podkreślają, że rola onkologów w leczeniu pacjentów będzie wciąż duża w określonych sytuacjach. Urolog jest odpowiedzialny od początku do końca za losy swojego podopiecznego. Natomiast leczenie onkologiczne w tym względzie dotyczy tylko chorych, którzy są kandydatami do leczenia operacyjnego. Natomiast leczenie onkologiczne w tym względzie dotyczy tylko chorych, którzy są kandydatami do leczenia operacyjnego i powinni dostać chemioterapię przedoperacyjną lub pooperacyjną, a także o chorych, u których rozwinęła się choroba systemowa, czyli rozległe przerzuty i wymagają oni uzupełniającego leczenia chemioterapią - tłumaczy profesor Piotr Chłosta. Model, który zaproponowaliśmy potwierdza uzupełnianie się specjalizacji urologicznej i onkologicznej, bo los chorego jest dla nas najważniejszy - dodaje. 

Wzrost zachorowań na nowotwór pęcherza moczowego

Przewidywany wzrost zachorowań na nowotwór pęcherza moczowego w ciągu najbliższej dekady o blisko 25% to istotna przesłanka wskazująca na konieczność podjęcia działań zapewniających dostępność do leczenia pacjentom dotkniętych tym schorzeniem. Istnieje konieczność zapewnienia kompleksowego leczenia pacjenta chorego na nowotwór pęcherza moczowego poprzez zmianę organizacji opieki zdrowotnej. Kluczowym elementem jest tworzenie w zakresie leczenia chirurgicznego specjalistycznych ośrodków leczących określone typy nowotworów, przy których powinny zostać zorganizowane ośrodki chemioterapii i radioterapii - podkreśla profesor Artur Antoniewicz, konsultant Krajowy w dziedzinie urologii. Będziemy podejmować decyzję opierając się na danych epidemiologicznych z każdego województwa i regionu. Sądzę, że od kilku do kilkunastu ośrodków zostanie wytypowanych - precyzuje profesor Chłosta. 

Nowotworów urologicznych jest coraz więcej między innymi dlatego, że obserwujemy starzenie się społeczeństwa. Do tego rak pęcherza moczowego jest ściśle związany z paleniem tytoniu. U mężczyzn ten nowotwór występuje cztery razy częściej niż u kobiet. Czynnikiem ryzyka, poza paleniem tytoniu, jest narażenie na czynniki rakotwórcze. Dotyczy to głównie pracowników rafinerii, przemysłu garbarskiego, a także rolników, gdzie występuje zwiększone ryzyko picia wody zawierającej duże ilości pestycydów - podkreśla profesor Chłosta. 

Pierwsi pacjenci z nowego świadczenia kompleksowej opieki specjalistycznej nad pacjentem chorym na nowotwór pęcherza moczowego (KOS-NPM) mają skorzystać w październiku. Celem projektu jest zmniejszenie śmiertelności wśród chorych, obniżenie ryzyka powikłań po terapii oraz zwiększenie szans powrotu pacjentów do aktywności zawodowej. 

(ak)