Zmiany klimatu bezpośrednio wpływają na nasze zdrowie. Według Instytutu Ochrony Środowiska szczególnie niebezpieczne są ekstremalne zjawiska pogodowe, jak np. znaczny wzrost temperatury.

zdj. ilustracyjne /Pixabay

Kilka lat temu Instytut przeprowadził analizę badań wpływu ekstremalnych temperatur na mieszkańców Kalisza. Okazało się, że wysoka temperatura zarówno w dzień, jak i w nocy ma bezpośredni wpływ na nasze zdrowie i życie. Szczególnie narażone są dzieci, osoby starsze, przewlekle chore np. na choroby układu oddechowego, krążenia.

Krystian Szczepański dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, podkreśla, że według badań z powodu wysokich temperatur wzrosła liczba zgonów w Kaliszu.

W analizie Instytutu czytamy, że grupa najbardziej narażonych na fale upałów, czyli dzieci oraz osób starszych, stanowi blisko 25 proc. populacji miasta i w większości (prawie 72 proc.) zamieszkuje tereny śródmiejskie i osiedla blokowe. Na tych obszarach jest też mniej terenów zielonych, drzew, które istotnie wpływają na złagodzenie niekorzystnych warunków termicznych.