Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny realizuje projekt o nazwie „Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i w promocji bezpieczeństwa” finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. W ramach projektu prowadzone są działania edukacyjne mające na celu redukcję występowania upadków u osób starszych. W 2018 roku NIZP-PZH zorganizował edukacyjne warsztaty szkoleniowe dla osób 60+, debatę ekspercką pt. „Wyzwania dla aktywnego i zdrowego starzenia się” a także konferencję skierowaną szczególnie dla architektów i projektantów w temacie „Architektura i przestrzeń przyjazna seniorom”. Na przyszły rok planowane są kolejne działania edukacyjne, w tym:


 • Szkolenia warsztatowe dla opiekunów osób starszych, dotyczące profilaktyki urazów wśród osób powyżej 60. roku życia  
  Grupa docelowa: opiekunowie osób starszych, pielęgniarki, pracownicy pomocy społecznej. 
 • Ogólnopolska konferencja szkoleniowa, omawiająca szczegółowo planowanie organizacji opieki nad seniorami
  Grupa docelowa:  przedstawiciele: organizacji pacjenckich, samorządów terytorialnych, organizatorów opieki medycznej, inwestorów publicznych i prywatnych i innych osób zainteresowanych tematyką konferencji.
 • Warsztaty problemowe - w formie webinariów - przedstawiające szczegóły planowania i realizacji poszczególnych form i struktur opieki nad osobami powyżej 60. roku życia
  Grupa docelowa: organizatorzy opieki (np. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, związki i stowarzyszenia), inwestorzy publiczni i prywatni, potencjalni realizatorzy projektów z zastosowaniem standardów projektowania przestrzeni przeznaczonych dla seniorów powstałych w ramach projektu, tzw. jednostek funkcjonalnych (np. pracownie architektoniczne, wydziały architektury i planowania administracji publicznej).   
 • Aktywne warsztaty - zajęcia usprawniające kondycję fizyczną dla osób powyżej 60. roku życia    
  Grupa docelowa: osoby powyżej 60. roku życia.
 • Edukacyjna konferencja tematyczna - podsumowanie projektu "Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i w promocji bezpieczeństwa"
  Grupa docelowa: osoby powyżej 60 r.ż. oraz osoby zainteresowane tematyką.

Więcej informacji na temat poszczególnych działań będzie można znaleźć na stronie internetowej www.pzh.gov.pl oraz śledząc www.zdrowie.pap.pl

Materiał został przygotowany w ramach realizacji projektu "Edukacja zdrowotna w profilaktyce urazów i w promocji bezpieczeństwa", finansowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020