Choroby serca i naczyń będą tematem tegorocznej II Polsko-Ukraińskiej Konferencji Medycznej . „Choroby Serca i Naczyń w 2019 r.” Jej celem jest prezentacja wyników najnowszych badań, które dotyczą profilaktyki i leczenia wszelkich zaburzeń kardiologicznych, kardiochirurgicznych, naczyniowych. Uczestnicy konferencji będą mogli również wymienić się doświadczeniem w tym zakresie.

Wszystkim sesjom towarzyszyć będą zapowiadające się interesująco dyskusje naukowe. Omawiane będą również tematy związane z dotychczasową i przyszłą międzynarodową współpracą medyczną w obszarze nauki i osiągnięć w medycynie z uwzględnieniem wymiany usług medycznych oraz nowoczesnych rozwiązań w lecznictwie.

Konferencję otworzy dr n. med. Anna Prokop-Staszecka - Dyrektor Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II. Przewidziane są także wystąpienia dr Gychka Mychailo Mychailovycha - Dyrektora Lwowskiego Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego i dr Gryschuka Ostapa Ivanovycha - Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego w Iwano-Frankowsku oraz prof. dr hab. n. med. Piotra Podolca - Dyrektora Instytutu Kardiologii UJ CM, Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji.

W ramach programu planowana jest wizyta w Centrum Cyklotronowym Bronowice Instytutu Fizyki Jądrowej PAN, w którym prowadzone są eksperymenty z zakresu fizyki jądrowej, fizyki medycznej, dozymetrii, mikrodozymetrii, radiobiologii oraz inżynierii materiałowej.

Organizatorem konferencji jest Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II.

Jednym z tematów będzie także prezentacja projektu CIRCULATE. Zaproponowano w nim nowe podejście do leczenia wybranych chorób sercowo-naczyniowych w oparciu o mezenchymalne komórki macierzyste (MSC) pochodzące z galarety Whartona (WJMSC), wykorzystując ich potencjał regeneracyjny. Realizacja CIRCULATE pozwoli na zdobycie wiedzy na temat biologii komórek WJMSC i przetestowanie nowych technologii opartych o MRI w celu monitorowania procesu regeneracji. Będzie to miało wpływ na rozwój nowych strategii terapeutycznych w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego przy użyciu terapii opartej o komórki macierzyste. Celem jest opracowanie leku na bazie allogenicznych komórek macierzystych, dzięki któremu będzie można regenerować narządy i tkanki.