Główny Inspektorat Farmaceutyczny wycofał z obrotu lek benodil – zawiesinę do nebulizacji, stosowaną m. in. przy leczeniu astmy. Powodem takiej decyzji jest wykrycie wady jakościowej.

Decyzja została podjęta na podstawie informacji podmiotu odpowiedzialnego, który w trakcie badań próbek archiwalnych leku wykrył wadę dotyczącą zawartości substancji pokrewnych budezonidu.

Główny Inspektorat Farmaceutyczny podjął decyzję o wycofaniu z obrotu jednej serii Benodilu w ampułkach 125 miligramów i trzech serii leku w ampułkach po 25 miligramów.

Benodil, zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/ml:

  • numer serii: 1030818, data ważności: 03.2021

Benodil, zawiesina do nebulizacji, 0,25 mg/ml:

  • numer serii: 054618, data ważności: 06.2021
  • numer serii: 054718, data ważności: 06.2021
  • numer serii: 054818, data ważności: 06.2021

Benodil to zawiesina do nebulizacji stosowana u chorych na astmę, czy przewlekłą chorobę płuc.