Główny Inspektorat Farmaceutyczny wydał decyzję o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serii leku Predasol, glikokortykosteroidu wpływającego na metabolizm, równowagę elektrolitową oraz czynność tkanek. Lek jest stosowany m.in. w przypadku wstrząsu anafilaktycznego.

Zdjęcie ilustracyjne /pixabay.com /Pixabay

Jak poinformował Główny Inspektorat Farmaceutyczny, decyzja o wycofaniu z rynku produktu została podjęta na podstawie protokołu z badań przeprowadzonych w Narodowym Instytucie Leków. Badania wykazały, że poddana testom próbka leku Predasol nie odpowiadała "wymaganiom specyfikacji dla rozpuszczalnika w zakresie parametru ‘Zanieczyszczenie cząstkami widocznymi okiem nieuzbrojonym’".

Predasol jest stosowany m.in. w przypadku wstrząsu spowodowanego ciężką reakcją alergiczną, obrzęku płuc spowodowanego wdychaniem substancji toksycznych, takich jak chlor, izocyjaniany, siarkowodór, fosgen, azot, ozon, a także w następstwie dostania się soku żołądkowego do płuc lub wskutek tonięcia.

Lek otrzymują także pacjenci, którzy doświadczają ciężkiego, ostrego napadu astmy czy też obrzęku mózgu. Predasol stosuje się także w przypadku ostrych chorób krwi, zespołu pozawałowego czy ciężkich chorób zakaźnych ze stanami podobnymi do zatruć.

(ł)